Bereikbaarheid

A Bereikbaar via de straat of losweg met een auto
B Bereikbaar via losweg met een 4 x 4 of tractor
C Bereikbaar tot op < 50 m met een auto
D Bereikbaar tot op < 50 m met een 4 x 4 of tractor
E Bereikbaar tot op > 50 m met een auto
F Bereikbaar tot op > 50 m met een 4 x 4 of tractor

Exploitatie moeilijkheden

A Liggend hout
B Overwegend bomen met diameter < 20 cm
C Overwegend bomen met diameter 20 – 40 cm
D Moeilijke vellingen, zie beschrijving lot!

Oosterzele

Oost-Vlaanderen

LOT
OVL-M/2018/23

Houtsoort: Es - Zwarte els
Volume: 20 stère
Bereikbaarheid: A info
Bereikbaar via de straat of losweg met een auto
Moeilijkheid exploitatie: C info
Overwegend bomen met diameter 20 – 40 cm
Type lot: Hout op stam:
Lot bestaande uit hout op stam, dit kan om een dunning gaan, een hakhoutkap of een groepsgewijze kap
Status: OPEN
Toegevoegd op: 20-06-2018

Hakhout van hoofdzakelijk es en in mindere mate zwarte els. De helft van het perceel is reeds gekapt. De kubering is gebaseerd op het aantal stère dat hierbij vrijkwam.
Het lot loopt tot aan de oranje markering. Indien gewenst kan het achterliggende hakhout ook verkocht worden, contacteer hiervoor de bosgroep.

Perceel is omheind met een afsluiting (prikkeldraad). Deze mag onder geen bedding beschadigd worden. Er kan op eigen initiatief afspraken gemaakt worden met de eigenaren van de naastliggende percelen om de omheining tijdelijk te verwijderen.
Langs de straatkant staat een es gevaarlijk dicht bij de elektriciteitskabel. De eigenaar kan deze vellen indien gewenst (in ruil voor het hout).

Bijzondere voorwaarden:
- Velling en ruiming van het hout moet voor 1 april 2019 afgerond zijn.
- Kroonhout kleiner dan 7 cm diameter dient op stapels in het bos blijven liggen.

Zie liggingsplan onder documenten.

Meer informatie is beschikbaar na registratie of login.