Bereikbaarheid

A Bereikbaar via de straat of losweg met een auto
B Bereikbaar via losweg met een 4 x 4 of tractor
C Bereikbaar tot op < 50 m met een auto
D Bereikbaar tot op < 50 m met een 4 x 4 of tractor
E Bereikbaar tot op > 50 m met een auto
F Bereikbaar tot op > 50 m met een 4 x 4 of tractor

Exploitatie moeilijkheden

A Liggend hout
B Overwegend bomen met diameter < 20 cm
C Overwegend bomen met diameter 20 – 40 cm
D Moeilijke vellingen, zie beschrijving lot!

Bornem

Antwerpen

LOT
ANTW-Z/2019/7

Houtsoort: Berk - Boskers - Eik - Fijnspar - Loofhout divers - Populier - Wilg - Zwarte els
Volume: 15 m3
Bereikbaarheid: C info
Bereikbaar tot op < 50 m met een auto
Moeilijkheid exploitatie: C info
Overwegend bomen met diameter 20 – 40 cm
Type lot: Hout op stam:
Lot bestaande uit hout op stam, dit kan om een dunning gaan, een hakhoutkap of een groepsgewijze kap
Status: OPEN
Toegevoegd op: 21-10-2019

Het hout komt uit duurzaam beheerd bos en is FSC-gecertificeerd: CU-FM/COC-804128-AV-01

76 bomen: 33 x zwarte els; 2 x boskers; 18 x zomereik; 7 x fijnspar; 1 x berk; 2 x populier; 11 x wilg; 2 x linde
De kubering is louter indicatief
- Bomen zijn gemerkt met een oranje stip
- Nat gebied: Te exploiteren tijdens droge periode of in lange vorstperiode
- Toegankelijkheid via tractorsluis aan Barelstraat of via de weg aan Kluisstraat
- Toekomstbomen zijn aangeduid met blauw! Deze mogen niet beschadigd worden.
- Te kappen bomen bevinden zich tussen nummertje 3 en 4 (in oranje op de bomen langs de dreef)
- Bomen met oranje streep mogen niet geveld worden (= grens van perceel)
- Takken stapelen in takkenril
- Standaard schoontijd is van toepassing: er mag niet geveld worden vanaf 1 april tot 30 juni

U kan een lager bod uitbrengen. Dit kan via mail op antwerpenzuid@bosgroep.be.
Voor info kan u contact opnemen met Bosgroep Antwerpen Zuid 03 355 09 40

Meer informatie is beschikbaar na registratie of login.