Bereikbaarheid

A Bereikbaar via de straat of losweg met een auto
B Bereikbaar via losweg met een 4 x 4 of tractor
C Bereikbaar tot op < 50 m met een auto
D Bereikbaar tot op < 50 m met een 4 x 4 of tractor
E Bereikbaar tot op > 50 m met een auto
F Bereikbaar tot op > 50 m met een 4 x 4 of tractor

Exploitatie moeilijkheden

A Liggend hout
B Overwegend bomen met diameter < 20 cm
C Overwegend bomen met diameter 20 – 40 cm
D Moeilijke vellingen, zie beschrijving lot!

Moerbeke

Oost-Vlaanderen

LOT
OVL-N/2020/90

Houtsoort: Amerikaanse vogelkers - Populier
Volume: 5.25 m3
Bereikbaarheid: A info
Bereikbaar via de straat of losweg met een auto
Moeilijkheid exploitatie: B info
Overwegend bomen met diameter < 20 cm
Type lot: Hout op stam:
Lot bestaande uit hout op stam, dit kan om een dunning gaan, een hakhoutkap of een groepsgewijze kap
Status: VERKOCHT
Toegevoegd op: 06-01-2020

Lot bestaat voornamelijk uit Amerikaanse vogelkers + ook 2 populieren aangeduid.
Het hout moet voor 31 december 2020 afgevoerd zijn.

Bijzondere verkoopsvoorwaarden:
- Enkel de ORANJE gemerkte bomen mogen worden afgezaagd. Toekomstbomen (aangeduid met blauwe verf) mogen in geen geval gekapt worden, noch worden beschadigd.
- Kroonhout (< 5 cm) dient op stapels in het bos gelegd te worden.
- Geen gemotoriseerd vervoer toegelaten in het perceel: hout enkel met kruiwagen of met de hand uit te dragen (wagen kan vlak naast perceel geparkeerd worden).
- Tijdens de schoontijd (1 april - 30 juni) mag er niet gewerkt worden in het bos.
- Uiterste exploitatietermijn is 31 maart 2021

Meer informatie is beschikbaar na registratie of login.