Project eco2eco


Eco2eco: kwaliteitshout uit topnatuur!

In het project eco2eco werken Vlaamse en Nederlandse partners aan een hogere economische en ecologische waarde van de bossen in de grensregio Vlaanderen- Nederland. In dit driejarige project willen de partners aantonen dat economie en ecologie in de bosbeheersector hand in hand gaan. Dat betekent concreet: duurzaam bosbeheer waarin het mogelijk is natuurdoelen te realiseren én tegelijkertijd economisch interessant kwaliteitshout te oogsten.

Innovatieve beheermethoden

Hiertoe experimenteren de projectpartners met innovatieve beheermethoden die nog niet toegepast worden in de grensregio. Een van die nieuwe bosbouw- en exploitatiemethoden is het in Duitsland ontwikkelde ‘kwalificeren en dimensioneren’ (QD). Dankzij QD krijgen bomen met veel economische en ecologische potentie alle ruimte om zich te ontwikkelen tot dikke bomen met een grote kroon. Dit levert op de lange termijn niet alleen waardevol hout op, maar ook een gevarieerd, structuurrijk bos. In het project wordt de methode verder ontwikkeld en aangepast aan de regionale omstandigheden.

Houtmarkt voor kwaliteitshout

Zoals gezegd richt het project zich op het produceren van kwaliteitshout met een hoogwaardige toepassing, bijvoorbeeld meubels, parket en fineer. Een onderdeel van eco2eco is dan ook het in kaart brengen van de lokale en regionale houtmarkt; is die klaar voor kwaliteitshout? Vraag en aanbod van verschillende sortimenten in de grensregio worden in kaart gebracht om de houtproductie en houtvermarkting zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarbij worden ook nieuwe verkoopmethode getest. Daarnaast buigt het project zich over de mogelijke toepassingen van houtige biomassa.

Kennis

Binnen het project is veel aandacht voor het verspreiden en borgen van de ontwikkelde kennis zodat ook andere boseigenaren en -beheerders in de rest van Vlaanderen en Nederland de opgedane kennis en inzichten succesvol kunnen toepassen.

Financiering

Eco2eco wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

 

Meer informatie over het eco2eco project is te vinden op:

www.eco2eco.info

@projecteco2eco

fb/projecteco2eco

 

 

partners