Bereikbaarheid

A Bereikbaar via de straat of losweg met een auto
B Bereikbaar via losweg met een 4 x 4 of tractor
C Bereikbaar tot op < 50 m met een auto
D Bereikbaar tot op < 50 m met een 4 x 4 of tractor
E Bereikbaar tot op > 50 m met een auto
F Bereikbaar tot op > 50 m met een 4 x 4 of tractor

Exploitatie moeilijkheden

A Liggend hout
B Overwegend bomen met diameter < 20 cm
C Overwegend bomen met diameter 20 – 40 cm
D Moeilijke vellingen, zie beschrijving lot!

Meerhout

Antwerpen

LOT
ANTW-ZKEM/2024/3

Houtsoort: Loofhout divers
Volume: 18 m3
Bereikbaarheid: A info
Bereikbaar via de straat of losweg met een auto
Moeilijkheid exploitatie: B info
Overwegend bomen met diameter < 20 cm
Type lot: Hout op stam:
Lot bestaande uit hout op stam, dit kan om een dunning gaan, een hakhoutkap of een groepsgewijze kap
Status: OPEN
Toegevoegd op: 09-01-2024

Lot gemengd loofhout van tamme kastanje, boskers, zomereik en berk.
Het lot is gelegen langs de Kleine Engstraat in Meerhout, ten westen van de ponyclub.
Het lot is gemerkt met een GELE STIP.
OPGELET: dit lot wordt aangeboden voor ANB. Geïnteresseerde kopers dienen een bod te doen vanaf 20 euro / m³, per e-mail aan seppe.depeuter@provincieantwerpen.be en dit voor 15 april 2024 om 12u00. Als koper bent u verplicht om in het bezit te zijn van een geldig ECC2 - certificaat. Een bod is enkel geldig als u dit certificaat als bijlage in uw mail toevoegt!
Ten laatste op 23 december 2024 moet al het brandhout gekapt, verzaagd en afgevoerd zijn.
Het takkenhout moet op hopen verzameld worden.
Bomen die zijn gemerkt met blauwe stippen of blauwe cirkels mogen op geen enkele manier beschadigd worden.
Er is op een naburig perceel een tweede brandhoutlot geschalmd met rode stippen. Deze bomen maken dus geen deel uit van dit lot en mogen niet gekapt worden!
Het bos mag via vaste ruimingspaden betreden worden zolang er geen of nauwelijks spoorvorming optreedt. Er mogen geen zware machines gebruikt worden tijdens de houtoogst.
Voor dit lot is de ‘Verklaring van de bezichtiging van het brandhoutlot’ uit Art. 2 § 1 van de algemene
verkoopsvoorwaarden niet noodzakelijk om de verkoop te laten doorgaan. Toch vragen we –en hebben we er vertrouwen in dat u uit eigen beweging het lot zal bezoeken vooraleer tot aankoop over te gaan. Dit is belangrijk om gevaarlijke situaties te voorkomen.

Meer informatie is beschikbaar na registratie of login.