Bereikbaarheid

A Bereikbaar via de straat of losweg met een auto
B Bereikbaar via losweg met een 4 x 4 of tractor
C Bereikbaar tot op < 50 m met een auto
D Bereikbaar tot op < 50 m met een 4 x 4 of tractor
E Bereikbaar tot op > 50 m met een auto
F Bereikbaar tot op > 50 m met een 4 x 4 of tractor

Exploitatie moeilijkheden

A Liggend hout
B Overwegend bomen met diameter < 20 cm
C Overwegend bomen met diameter 20 – 40 cm
D Moeilijke vellingen, zie beschrijving lot!

Meerhout

Antwerpen

LOT
ANTW-ZKEM/2024/15

Houtsoort: Berk - Den - Eik
Volume: 1.5 m3
Bereikbaarheid: C info
Bereikbaar tot op < 50 m met een auto
Moeilijkheid exploitatie: D info
Moeilijke vellingen, zie beschrijving lot!
Type lot: Hout op stam:
Lot bestaande uit hout op stam, dit kan om een dunning gaan, een hakhoutkap of een groepsgewijze kap
Status: OPEN
Toegevoegd op: 22-03-2024

Voor dit lot moet de koper verplicht over een ECC2-certificaat beschikken!*
Het lot is gelegen aan de Engstraat in Meerhout.

Het brandhout is gemerkt met rode kruisen en bestaat uit vnl berk en dode dennen, aangevuld met een zomereik.
De zomereik is omgevallen, ligt deels op het naburige perceel en dient daar ook opgeruimd te worden. De dode dennen bevinden zich ook aan de rand van het bos en worden best het bos in getakeld bij de velling.

Ten laatste op 31 augustus 2024 moeten alle aangeduide bomen gekapt, verzaagd en afgevoerd zijn.
Tijdens de schoontijd (1 april tot 30 juni) mag er niet in het bos gewerkt worden. (Ook het afvoeren van hout mag dan niet.)

Het takkenhout moet op hopen verzameld worden.

Bomen die zijn gemerkt met blauwe stippen of blauwe cirkels mogen op geen enkele manier beschadigd worden.
Op het zelfde perceel is een lot geschalmd met oranje stippen. Deze bomen maken geen deel uit van dit lot en mogen niet geveld worden!

Het bos mag via vaste ruimingspaden betreden worden zolang er geen of nauwelijks spoorvorming optreedt. Het gebruik van machines voor het vellen en om het hout uit het bos te halen is niet evident en moet voor de aankoop met de bosgroep besproken worden.

We vragen uitdrukkelijk om de bosgroep minstens 1 week op voorhand te verwittigen voor de start van de exploitatie.

Voor extra info of biedingen: contacteer seppe.depeuter@provincieantwerpen.be (of 0474 84 21 78).

Voor dit lot is de ‘Verklaring van de bezichtiging van het brandhoutlot’ uit Art. 2 § 1 van de algemene verkoopsvoorwaarden niet noodzakelijk om de verkoop te laten doorgaan. Toch vragen we –en hebben we er vertrouwen in- dat u uit eigen beweging het lot zal bezoeken vooraleer tot aankoop over te gaan. Dit is belangrijk om misverstanden en gevaarlijke situaties te voorkomen.

*Ieder die een kettingzaag hanteert tijdens het werken in een openbaar bos is wettelijk verplicht om het ECC2-certificaat behaald te hebben. (Enkel het volgen van de cursus is niet voldoende. Je moet ook slagen voor het examen.) Indien u dit certificaat niet kan voorleggen, uiterlijk een week na de aankoop van dit lot, is de verkoop ongeldig en wordt het lot opnieuw te koop gesteld.

Meer informatie is beschikbaar na registratie of login.